Drukuj

Tereny inwestycyjne w Dankowie

nieruchomość niezabudowana - działka 2127/4 o pow.0,9929 ha

nieruchomość niezabudowana - działki 2195, 2196,2197,2198 o łącznej pow.0,9920 ha