Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

          Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  27 stycznia 2022 roku /czwartek/ o godz. 8:00  odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.5.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2022 r. (XLV/.../2022)
  6. Zakończenie obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski