w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Komunikat z dnia 21.07.2011 r

 
PDF Drukuj Email

Opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, realizacja podstawy programowej przedszkola, obejmująca nauczanie, wychowanie i opiekę jest bezpłatna w czasie 5 godzin dziennie. Za czas pobytu dziecka przekraczający 5 godzin Rada Gminy ustala opłatę godzinową.

W dniu 18 lipca 2011r. na nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (w czasie przekraczającym obowiązkowe i bezpłatne 5 godzin). Ustalona wysokość opłaty wynosi 1,20 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wymiar godzin płatnych będzie deklarowany przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Szczegółowe zasady korzystania z godzin ponadwymiarowych i wnoszenia opłat określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem jednostki oświatowej a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłata wyniesie połowę ustalonej kwoty. Zwolnione z opłat będą dzieci, którym koszty żywienia pokrywa opieka społeczna.

 
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Lipie

Na wniosek Wójta Gminy Lipie w dniu 18 lipca 2011 roku o godz. 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Lipie odbędzie się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie.

Sesja Nadzwyczajna odbędzie się w celu przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie.

Postanowienie Nr 12/2011

Załącznik do Postanowienia Nr 12/2011

 
PDF Drukuj Email

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Komunikat z dnia 15.07.2011 r

 
PDF Drukuj Email

Dodatkowe pieniądze na remont Szkoły Podstawowej w Lipiu

 

DSC04659Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie ustosunkowało się do wniosku Wójta Gminy Lipie w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2011 z rezerwy, z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Strona Samorządowa Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przychyliła się do wniosku Wójta, Bożeny Wieloch. Otrzymaliśmy informację, że Minister Edukacji Narodowej wystąpił już z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie subwencji dla Gminy Lipie w kwocie 270 tys. zł.

Artykuł na portalu wczestochowie.pl

 
Drukuj Email

Park w Parzymiechach

park1Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch wystąpiła do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o udostępnienie części parku Potockich w Parzymiechach na potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie ponad 12 hektarowy park w całości pozostaje we władaniu „Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach”. Z odpowiedzi, której udzieliła Pani Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego wynika, że Marszałek przychylił się do prośby Pani Wójt i wyraził gotowość do zawarcia umowy z Gminą Lipie w zakresie użyczenia części parku.

Pozytywna decyzja Marszałka uwarunkowana jest wzniesieniem ogrodzenia i bramy, które oddzielą część parku dostępną dla mieszkańców od Ośrodka Terapii Uzależnień. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina uzyska stosowną zgodę konserwatora zabytków na wzniesienie ogrodzenia i bram. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną oględziny parku przez konserwatora zabytków i zainteresowane strony z określeniem ewentualnej możliwości wykonania ogrodzenia i bram.

 

Wójt Gminy Lipie zaprasza Mieszkańców Parzymiech na zebranie, które odbędzie się

20 lipca o godz. 13 00 w OSP Parzymiechy.

Na zebraniu poruszane będą kwestie dotyczące m.in. parku w Parzymiechach i mieszkań
w hotelu pracowniczym. Uczestnictwo w zebraniu zadeklarowali Marszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak.

 
<< pierwsza < poprzednia 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 następna > ostatnia >>

Strona 633 z 640