w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY LIPIE  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania  

kultury fizycznej i sportu. 

Zakres realizacji zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmuje: 

Organizację imprezy sportowej :

XXXIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera w Parzymiechach  

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Spotkanie z mieszkańcami Parzymiech

DSC06084

Możliwość przekazania przez Urząd Marszałkowski parku na zasadzie umowy użyczenia oraz wykup mieszkań hotelu pracowniczego Ośrodka Terapii Uzależnień - to główne tematy spotkania, które odbyło się 20 lipca w sali OSP w Parzymiechach.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli zaproszeni przez Wójta Bożenę Wieloch: Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Aleksandra Banasiak, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki wodno - ściekowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Witold Klimza, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku Małgorzata Krupa, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak oraz Radni Gminy Lipie.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
rajd_rowerowy
 
PDF Drukuj Email

Zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne

Wójt Gminy Lipie zaprasza wszystkie mieszkanki Gminy w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne piersi. Badania są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Plakat_Lipie

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Komunikat z dnia 21.07.2011 r

 
PDF Drukuj Email

Opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, realizacja podstawy programowej przedszkola, obejmująca nauczanie, wychowanie i opiekę jest bezpłatna w czasie 5 godzin dziennie. Za czas pobytu dziecka przekraczający 5 godzin Rada Gminy ustala opłatę godzinową.

W dniu 18 lipca 2011r. na nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (w czasie przekraczającym obowiązkowe i bezpłatne 5 godzin). Ustalona wysokość opłaty wynosi 1,20 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wymiar godzin płatnych będzie deklarowany przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Szczegółowe zasady korzystania z godzin ponadwymiarowych i wnoszenia opłat określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem jednostki oświatowej a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłata wyniesie połowę ustalonej kwoty. Zwolnione z opłat będą dzieci, którym koszty żywienia pokrywa opieka społeczna.

 
<< pierwsza < poprzednia 601 602 603 604 605 606 607 608 609 następna > ostatnia >>

Strona 601 z 609