Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Dobosz   

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rozalin- Chałków gm. Lipie”

Gmina Lipie ogłosiła postępowanie przetargowe na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rozalin- Chałków gm. Lipie.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.

Link do przetargu: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1390&x=1&y=2