Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Wręczono klucze do nowych mieszkań

 Z72 7796We wtorek, 24 maja br., odbyła się uroczystość otwarcia budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Zimnowodzie. Mieszkania powstały w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku dawnej szkoły. Koszt adaptacji obiektu wyniósł 2.047.883,91 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.521.315,26 zł.

 Remont budynku, który dzięki gruntownym pracom zyskał „nowe życie”, rozpoczął się w grudniu 2020 roku. W jego efekcie utworzono 8 nowych lokali użytkowych. Są to mieszkania dwupokojowe o metrażu od 44 do prawie 67 m2, z czego 2 na parterze, 4 na I piętrze oraz 2 na poddaszu.

 Wszystkie lokale są w pełni wykończone – w standardzie „pod klucz”. Mieszkania zostały wyposażone w tzw. biały montaż. W łazienkach znajdują się umywalki, toalety, lustro, kabiny prysznicowe oraz bojler elektryczny na ciepłą wodę. W aneksach kuchennych zamontowano zlewozmywaki, kuchenki gazowe oraz piecokuchnie z płaszczem wodnym zasilające indywidualne dla każdego lokalu centralne ogrzewanie. Mieszkańcy każdego z lokali będą mogli korzystać także z pomieszczeń gospodarczych, przy czym 6 z nich zlokalizowanych jest w budynku, a 2 w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach na zewnątrz.  

 Warto dodać, że prace remontowe zaplanowano w taki sposób, aby obiekt spełniał wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Klatka schodowa budynku została wyposażona w platformę przyschodową, umożliwiającą przemieszczanie się na wyższe kondygnacje osobom poruszającym się na wózku. Przed podjazdem dla niepełnosprawnych, schodami oraz drzwiami wejściowymi umieszczono tzw. punkty uwagi, a na schodach zewnętrznych kontrastowe oznaczenia ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym oraz słabowidzącym. W obiekcie powstały także toalety dla niepełnosprawnych. Inne udogodnienia to gniazdka oraz włączniki prądu zlokalizowane na odpowiedniej wysokości, a także kontrastowe oznaczania poszczególnych poziomów i mieszkań, które dodatkowo zawierają napisy w alfabecie Braille'a.

 Jednak funkcja mieszkalna nie jest jedyną, którą oferuje obiekt w Zimnowodzie.   Znajduje się tu bowiem Centrum Usług Społecznościowych. W ramach CUS już od lipca swoją działalność rozpocznie placówka wsparcia dziennego - świetlica dla dzieci i młodzieży. Poza podstawowym zadaniem czyli opieka świetlicową, CUS zaoferuje zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności, w tym zajęcia matematyczne, przyrodnicze, naukowo-techniczne, plastyczne warsztaty artystyczne oraz z zakresu nowoczesnych technik szybkiego i efektywnego uczenia się. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez zatrudnionych w CUS wychowawców i nauczycieli, będą mogli korzystać m.in. z zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz placu zabaw.  Dodajmy, że zajęcia będą bezpłatne, a ich uczestnicy otrzymają przybory i materiały dydaktyczne. Nabór uczestników na zajęcia prowadzi GOPS w Lipiu. Zapraszamy chętnych! Utworzenie świetlicy w ramach CUS w Zimnowodzie jest projektem uzupełniającym do prac inwestycyjnych przeprowadzonych w Zimnowodzie i Kleśniskach. Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie: 350.636,50 zł (93%), w tym: wkład funduszy UE (Europejski Fundusz Społeczny): 320.474,22 zł (85%) oraz budżet państwa: 30.162,28 zł (8%). Wkład gminy Lipie wynosi 26.392,00 zł (7%). Projekt będzie realizowany do czerwca przyszłego roku.

 Podczas wtorkowej uroczystości wójt Bożena Wieloch podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tej ważnej z punktu widzenia polityki socjalnej gminy inwestycji, tj. Radzie Gminy Lipie, instytucji finansującej, projektantom, wykonawcom, inspektorom nadzoru oraz pracownikom Urzędu. Szczególne podziękowania gospodarz gminy złożyła mieszkańcom Zimnowody, którzy wyrazili zgodę na przeznaczenie budynku dawnej szkoły na lokale socjalne.   Przyszłym lokatorom wójt życzyła spokojnego życia w nowym domu, wyrażając nadzieję, że o przydzielone mieszkania będą dbać jak o własne. Gospodarz gminy przypomniała, że we wrześniu 2020 roku, gmina oddała do użytku 11 mieszkań socjalnych, które powstały w zaadaptowanej na ten cel dawnej szkole w Kleśniskach. Koszt tamtej inwestycji to blisko 2,4 mln zł, przy czym z własnych środków gmina wydatkowała niespełna 313 tys. zł., ponieważ pozyskała na zadanie prawie 90% unijne dofinansowanie.

 Przed wręczeniem kluczy do mieszkań oraz aktów najmu, ks. Roman Szkop, proboszcz parzymieskiej parafii, poświęcił budynek. Dokonano również wspólnego przecięcia wstęgi. Uroczystość oddania budynku zwieńczyła prezentacja nowych gminnych lokali socjalnych.