Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Dobosz   

Wójt gminy Lipie przedstawia obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Lipie w 2020 roku

OCENA OBSZAROWA ZA 2020-GMINA LIPIE

OCENA OKRESOWA ZA 2020-GMINA LIPIE