Drukuj
Wpisany przez Monika Pyrak   

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2021 r.

krusZgodnie z informacją przedstawioną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku wynosiło 5 656,51 zł.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej oraz pomocników rolnika stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).