Drukuj
Wpisany przez Ilona Kubicka   

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 5 maja 2020r. (wtorek) w godzinach od 8.00  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

W pozostałe dni wydawanie produktów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których dochód nie przekracza:

- dla osoby samotnej - 1.402,00 zł

- w przypadku rodziny - 1.056,00 zł na jednego członka rodziny.

Osoby, które korzystały z pomocy żywnościowej w miesiącu lutym i marcu 2020r. nie dokumentują swojej sytuacji dochodowej, natomiast osoby, które nie ubiegały się o pomoc winny złożyć oświadczenia i udokumentować trudną sytuację życiową (np. dowody leczenia, orzeczenia o niepełnosprawności) oraz przedłożyć aktualne dochody wszystkich członków rodziny (zaświadczenia o zarobkach, nakazy płatnicze, odcinki ze świadczeń emerytalno-rentowych) uzyskanych w miesiącu kwietniu 2020r.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu lub pod nr telefonu 34 3188033 do 35 wew.51, 52

oraz na stronie www.lipie.pl w zakładce Pomoc społeczna - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019)

Z uwagi na epidemię koronawirusa prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, utrzymanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne typu maseczki i rękawiczki.

Zaświadczenie o zarobkach