Drukuj
Wpisany przez Krystyna Sołtysiak   

Wójt Gminy Lipie przedstawia wyniki analiz próbek wody pitnej, pobranej z ujęć zlokalizowanych w Lipiu, Wapienniku, Parzymiechach i Stanisławowie.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

CERTYFIKAT ANALIZY

Ujęcie Lipie

Ujęcie Parzymiechy

Ujęcie Stanisławów

Ujęcie Wapiennik