Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Informacja o zmianie organizacji pracy

Szanowni Państwo, informuję, że od 1 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Lipie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu zostają zamknięte dla interesantów - budynek jest dostępny wyłącznie dla pracowników.

Obie instytucje pracują, jednak swoje obowiązki wykonują zdalnie. Wszystkie sprawy urzędowe możecie załatwić Państwo drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e- PUAP lub SEKAP. Ponadto, w godzinach pracy Urzędu, dokumenty i pisma kierowane do Urzędu lub GOPS można przekazywać w formie papierowej, wrzucając je do specjalnego pojemnika zlokalizowanego na parterze budynku.

Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych przypadkach (m.in. w sprawach związanych z aktami zgonu), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty, godziny oraz miejsca załatwienia sprawy.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                              Bożena Wieloch

                                                                                             Wójt Gminy Lipie

 

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Lipie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Zobacz...