Drukuj

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipie.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2011 roku /piątek/ o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. (projekt)
  4. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. (projekt)
  5. Zgłaszanie wolnych wniosków do budżetu gminy na rok 2012.
  6. Sprawy różne. 
  7. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

           Tadeusz Pułka