Drukuj
Wpisany przez Monika Pyrak   

Załatwianie spraw urzędowych przez internet

Wiele spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu. Jest to przydatne rozwiązanie, zwłaszcza obecnie w czasie panującej epidemii. Aby korzystać z usług w formie elektronicznej, podstawowym warunkiem jest elektroniczne potwierdzenie swojej tożsamości. Jest to możliwe dzięki Podpisowi kwalifikowanemu lub Profilowi Zaufanemu.

  • Podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym to narzędzie równoważne z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny e-podpis przypisany jest tylko i wyłącznie do danych jednej osoby, dlatego nie ma możliwości jego podrobienia. Dodatkowo, po złożeniu bezpiecznego podpisu elektronicznego pod określonym dokumentem, wszystkie później wprowadzone zmiany są widoczne, dzięki czemu dopisanie czy też usunięcie czegoś bez wiedzy osoby, która potwierdziła dokument e-podpisem, jest niemożliwe.

Za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego można m.in: złożyć dokumenty do urzędów, tj. urzędów administracji publicznej, GIODO, CEIDG, KRS, czy też urzędów patentowych lub np. złożyć e-deklarację ZUS, złożyć e-deklarację podatkową, a także podpisywać umowy i faktury.

Utworzenie podpisu elektronicznego związane jest z poniesieniem kosztów. Niezbędny jest zakup certyfikowanego zestawu, który pozwoli składać e-podpis. Należy także coroczne odnawiać abonament.

W skład zestawu wchodzi karta kryptograficzna, na której będzie przechowywany certyfikat wydany określonej osobie, czytnik karty, który należy podłączyć do komputera oraz płyta z odpowiednim oprogramowaniem do zainstalowania na komputerze. Zestaw pozwalający na składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić tylko i wyłącznie u producentów wpisanych do rejestru przez Ministra Cyfryzacji. Lista tych firm dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Przed rozpoczęciem podpisywania dokumentów bezpiecznym e-podpisem, należy uzyskaćwspomniany wcześniej certyfikat i wgrać gona kartę kryptograficzną. Aby to zrobić, trzeba wygenerować na komputerze odpowiednie dokumenty, a następnie dostarczyć je do producenta e-podpisu. Można to zrobić osobiście w punkcie obsługi producenta, pocztowo (wówczas niezbędne jest również notarialne potwierdzenie tożsamości i podpisu) lub przez przedstawiciela producenta, który odbierze go bezpośrednio u klienta (o ile producent oferuje taką usługę). Po uzyskaniu certyfikatu i zarejestrowaniu się na stronie internetowej producenta, pozostaje już tylko korzystanie z podpisu elektronicznego.

  • Profil zaufany

Załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet w serwisach administracji publicznej, umożliwia również drugie rozwiązanie, czyli Profil Zaufany. To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości danej osoby. Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje podpis własnoręczny w kontaktach z podmiotami publicznymi. Posiadając Profil Zaufany można wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę, złożyć dokumenty w Urzędzie Skarbowym, założyć Internetowe Konto Pacjenta itp.). Jego zastosowanie jest jednak ograniczone, ponieważ nie można go użyć np. do podpisywania umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Profil Zaufany można założyć poprzez:

  1. Bankowość elektroniczną - jeśli mamy dostęp do bankowości elektronicznej, Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu, przy pomocy tzw. zewnętrznego dostawcy tożsamości, czyli banku. Usługę oferują: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, BZWBK, Alior Bank oraz w serwis Envelo. W tym celu, w systemie bankowości elektronicznej naszego banku, należy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego, a następnie potwierdzić operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Potwierdzenie założenia konta otrzymamy na adres mailowy.

  2. Formularz online wymagający potwierdzenia w placówce - w przypadku, gdy nie mamy dostępu do bankowości elektronicznej, Profil Zaufany można założyć poprzez internet na stronie , wybierając: „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z wybranych punktów potwierdzających. Na terenie powiatu kłobuckiego punkty potwierdzające znajdują się w:

- Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck;

- Urzędzie Skarbowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck;

- Zakładzie Ubezpieczeń S Inspektorat w Kłobucku, ul. Targowa 3a, 42-100 Kłobuck.

Pełna lista punków potwierdzających znajduje się na stronie pz.gov.pl.

  1. E-dowód - osoby, które posiadają nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i podczas jego wyrabiania zdecydowały się na utworzenie podpisu elektronicznego, mogą w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość, aby założyć Profil Zaufany. Jednak do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu, należy także posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu.

Szczegółowe informacje, w tym instrukcję jak założyć Profil Zaufany, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Wybór pomiędzy wymienionymi metodami potwierdzającymi naszą tożsamość na odległość, powinien zależeć od tego, do czego takiego rozwiązania potrzebujemy. W niektórych przypadkach warto będzie zainwestować w bezpieczny e-podpis, np. gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i często zawiera umowy z kontrahentami. Jeżeli zależy nam głównie na łatwiejszym kontakcie z administracją publiczną, może wystarczyć Profil Zaufany.

Załatwianie spraw urzędowych - ePUAP

Utworzenie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego umożliwia korzystanie z platformy ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Za jej pośrednictwem można załatwić wiele urzędowych spraw, m.in.: zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego czy prawa jazdy, złożyć wniosek o dowód, złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zawiadomićo sprzedaży samochodu, złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie czy załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym. Aby założyć konto na platformie ePUAP należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez Narodowe Centrum Nauki, która została zamieszczona w linku pod artykułem. Szczegółowe informacje, w tym pełna lista możliwych do załatwienia spraw, dostępne są na stronach www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal.

[jak założyć konto na ePUAP]