Drukuj

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Lipie (sala ślubów)

Program Rewitalizacji Gminy Lipie na lata 2018-2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Lipie (sala ślubów)

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023”.