w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Klimczak   

Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze w 2023 roku

Jak co roku, także w 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który wykorzystali do produkcji rolnej.

Od 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,20 zł za litr.

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić również informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła        z roku ubiegłego.

Dane o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w pierwszym terminie 2023 r:

  • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Lipie w pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce:

Prawo lokalne/ Podatki i opłaty lokalne/ Zwrot podatku akcyzowego.