w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Olga Kowalska   

INFOPRMACJA

           W dniu 02.08.2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z zadaszonym wybiegiem dla kur (w liczbie mniejszej niż 60 DJP dla całego przedsięwzięcia) oraz studni głębinowej, na terenie działek o nr ewid. 894, 895 i 896 obręb Lipie w miejscowości Lipie.