w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Sośniak   

Nabór wniosków do programu „ Moja Woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków do programu „ Moja Woda”.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę czy uruchomienie:

  1. przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  2. instalację rozsączającą, zbiorników retencyjnych ( nadziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych),
  3. elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem

Termin naboru wniosków rozpoczyna się od 01 lipca 2020r. do 31 maja 2024 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w dwóch wersjach: elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (bezpośrednio w siedzibie WFOSiGW w Katowicach lub przesłać pocztą tradycyjną na adres WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice).

Szczegółowe informacje dotyczące programu zawarte są w poniższych załącznikach oraz na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

  1. „Program priorytetowy Moja woda”

  2. „Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.