w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Zielonka   

Dobry start i zasiłek rodzinny

– wkrótce terminy składania wniosków

 

Od 1 lipca br. w formie elektronicznej można składać wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start - za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Od 1 sierpnia br. wnioski będą przyjmowane drogą tradycyjną.

Jeśli złożony w okresie lipiec-sierpień wniosek będzie prawidłowo wypełniony i kompletny, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września tego roku. W przypadku wniosków składanych w okresie wrzesień-listopad, rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje dzieciom w wieku szkolnym - od 7 roku życia do 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej. Świadczenie przysługuje osobom, które uczęszczają do:

  • szkoły podstawowej,
  • szkoły ponadpodstawowej,
  • szkoły ponadgimnazjalnej,
  • szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny,
  • młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  • specjalnego ośrodka wychowawczego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
  • uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne.

1 sierpnia br. rozpoczyna się także przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego nie zmienia się i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę, jeśli członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Z kolei kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 wzrośnie do 900 zł na osobę w rodzinie. Wnioski o w/w świadczenia na okres zasiłkowy 2020/2021 będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu od dnia 1 sierpnia 2020r.

Uwaga! W 2020 roku nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ponieważ prawo do świadczenia zostało przyznane na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.