w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  14 maja 2020 roku /czwartek/ o godz. 11:30  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XX/.../2020)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XX/.../2020)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (XX/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie (XX/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. (XX/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie. (XX/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie. (XX/.../2020)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie. (XX/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. (XX/.../2020)
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 23. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 Proszę sołtysów o zgłaszanie wniosków, uwag i zapytań telefonicznie pod nr 34/318 80 32-35 bądź elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                                                                               Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski