w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Informacja Wójta Gminy Lipie

 Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że mieszkańcy gminy Lipie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi i osoby objęte obowiązkową kwarantanną domową, a także osoby, które utraciły dochody w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa przez co znajdują się w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawy o pomocy społecznej, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej

W ramach ustawy pomoc może zostać udzielona w postaci :

  • zasiłku stałego
  • zasiłku okresowego
  • zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobom samotnym, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego  osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 701 zł.
  • rodzinom w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio ustawowego kryterium dochodowego.

Posiłek w szkole i w domu

W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek,
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Gminy udzielają w ramach programu wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % , tj. 1.051,50 zł osoby samotnej oraz 792 zł na osobę w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019

W sytuacji wystąpienia konieczności objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2019 osób pozostających w kwarantannie, a nie korzystających z tej formy pomocy, Ośrodki Pomocy Społecznej kwalifikują te osoby do pomocy żywnościowej, przy czym obowiązuje kryterium dochodowe, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, w szczególności po leczeniu szpitalnym,czy bezdomne, które ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu, a są jej pozbawione, mogą mieć udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Pomoc w postaci usług opiekuńczych może być świadczona bezpłatnie lub odpłatnie. Opłata za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania jest zależna od posiadanego dochodu osoby lub rodziny i naliczana zgodnie z tabelą naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Lipie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Usługi bezpłatne świadczone są osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc w postaci świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych

Pomoc w postaci świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych i świadczeń wychowawczych 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego udzielana jest w oparciu o dotychczasowe kryteria.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, proszę,
aby w miarę możliwości, sprawy w GOPS załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie (tel. 34 3188033 do 35 wew.51,52,54; e–mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Bożena Wieloch

                                                                                             Wójt Gminy Lipie