w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 września 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lipie, w tym dotyczących dodatkowych kursów dla uczniów szkół średnich i mieszkańców gminy – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 4. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące dowozu uczniów do szkół podstawowych gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Kamila Wydmuch.
 5. Informacja na temat zakresu działania Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny od 01.01.2020 r. – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. Decyzja rady gminy w sprawie finansowania Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Mach.
 7. Informacja na temat zainteresowania mieszkańców gminy Lipie programem Czyste powietrze- pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 8. Wskazanie inwestycji w ramach tzw. gotowości projektowej. Informacja w zakresie możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych dla gminy Lipie i sposobu ich wykorzystania – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 9. Informacja na temat organizacji pracy i zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Lipie – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 10. Informacja na temat wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie oraz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 12. Informacja na temat stanu własności parku w Parzymiechach oraz działań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w tym zakresie - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 13. Informacja dotycząca sprzedaży budynku po byłej szkole w Albertowie, budynku po przedszkolu w Lipiu oraz realizacji programu Tania działka budowlana w gminie Lipie - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 14. Przedstawienie informacji na temat realizacji projektu pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja na temat uruchomienia przepompowni ścieków przy ul. Kasztanowej w Parzymiechach - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 16. Informacja dotycząca realizacji rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie we współpracy z firmą TAURON – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 17. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 18. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski