w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Budowa mieszkań socjalnych w Kleśniskach

11 marca br. opublikowano listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020 z poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Dofinansowanie na łączną kwotę około 12 mln zł otrzyma 8 projektów.

W grupie wniosków wybranych do dofinansowania znajduje się projekt złożony przez naszą gminę pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska. Wartość przyznanego dofinansowaniawynosi 2.361.679,38 zł i stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych zadania. Jeszcze w bieżącym miesiącu gmina ogłosi przetarg na realizację prac wskazanych we wniosku.  

Z listą wniosków można zapoznać się w serwisie informacyjnym RPO https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_konkursu_10_2_4_rozwoj_mieszkalnictwa_socjalnego_11032019