w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Bukalska   

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2018 . Termin 31 stycznia 2019 r. jestjednocześnie terminem dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych za 2019 rok.  

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

1. jeżeli wartość przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa-opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa)- opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3. jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Natomiast przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej wnoszą opłatę w wysokości:  

  1. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

  2. 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  3. 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego bądź jednorazowo.

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek:

B.S. Krzepice O/Lipie

93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

Z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki dokonano opłaty .

Załączniki:

Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.