w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Projekt unijny RZ

Lipie, 28.11.2018r.

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I

Realizacja projektu przez Gminę Lipie jest wynikiem konsultacji społecznych, które odbyły się ze społecznością lokalną (interesariuszami) na etapie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie (uchwała Rady Gminy nr XLIV/325/2018 z dnia 23 marca 2018r.) - dostępnego pod adresem: http://www.bip.lipie.akcessnet.net/upload/201804171510260p9v9bdv1fkn.pdf

Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie. Inwestycja została wymieniona wśród planowanych przez gminę Lipie działań do 2020 roku w zakresie ochrony środowiska: strony 105 oraz 110.

Przedsięwzięcie podlegało konsultacjom społecznym na każdym etapie prac nad PGN. Zakres współpracy z interesariuszami to:

  • ankietyzacja wszystkich sektorów,
  • otwarty dialog z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie potęgowania znaczenia wykorzystania OZE, ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji gazów do atmosfery,
  • promocja działań podjętych przez gminę i ich ocena publiczna na spotkaniach/kampaniach/sesjach,
  • możliwość zgłaszania uwag/projektów do realizacji w zakresie konsultacji społecznych.

Przedsięwzięcie stanowi efekty współpracy gminy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy efektywności energetycznej.

W związku z powyższym projekt stanowi oddolną inicjatywę mieszkańców gminy.