w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Wójt Gminy Lipie przypomina, że do Komisji do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód spowodowanych suszą w uprawach zbóż jarych i ozimych na glebach kategorii pierwszej (piaski luźne, piaski słabo gliniaste).

Wnioski w tej sprawie należy składać w pokoju 21 urzędu gminy, w terminie umożliwiającym oszacowanie strat w terenie. Wnioski i załączniki do wniosku można pobrać ze strony http://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=749&x=106.  Kategorię gleby pod względem podatności na suszę można sprawdzić na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.  Ponadto informuję, że według aktualnych raportów Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut w Puławach, nie zostało przekroczone kryterium suszy dla żadnej z upraw na terenie Gminy Lipie. Możliwość szacowania strat w ww. uprawach wynika z niedoborów wody we wcześniejszych okresach br. Kolejne raporty SMSR można śledzić na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2406032/. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 34 318 8032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.