w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

„ Aktywny samorząd ”- informacja PCPR w Kłobucku na temat realizacji pilotażowego programu

W bieżącym roku na terenie powiatu kłobuckiego realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W ramach realizacji programu w 2018 roku przewidziane są następujące formy wsparcia:

Modułu I– Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – Likwidacja bariery transportowej oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów takiego sprzętu i oprogramowania.

Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby Zależnej

Modułu II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przy ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3100523 lub 34/3100524 oraz na stronie internetowej http://bip.pcpr.klobuck.pl w zakładce programy „Aktywny samorząd” w 2018r.