w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 1379)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 902)

Ustawa o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 45 z późn. zm.)