w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, realizacja podstawy programowej przedszkola, obejmująca nauczanie, wychowanie i opiekę jest bezpłatna w czasie 5 godzin dziennie. Za czas pobytu dziecka przekraczający 5 godzin Rada Gminy ustala opłatę godzinową.

W dniu 18 lipca 2011r. na nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (w czasie przekraczającym obowiązkowe i bezpłatne 5 godzin). Ustalona wysokość opłaty wynosi 1,20 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wymiar godzin płatnych będzie deklarowany przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Szczegółowe zasady korzystania z godzin ponadwymiarowych i wnoszenia opłat określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem jednostki oświatowej a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłata wyniesie połowę ustalonej kwoty. Zwolnione z opłat będą dzieci, którym koszty żywienia pokrywa opieka społeczna.