w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Na wniosek Wójta Gminy Lipie w dniu 26 maja 2011 roku o godz. 13ºº w sali narad Urzędu Gminy Lipie została zwołana X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie.

Sesja Nadzwyczajna odbyła się w celu przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.

Szczegółowy program sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
  6. Zamknięcie obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Istotą sesji nadzwyczajnej przewidzianej w art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym jest to, że zwoływana jest na wniosek Wójta lub ¼ ustawowego składu rady.

 

Przyczyna zwołania nadzwyczajnej sesji rady jest sprawa, która leży wyłącznie w zakresie właściwości rady i winna być przez radę w trybie pilnym rozstrzygnięta. Przepis wymaga, aby wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej zawierał porządek obrad oraz projekty uchwał, jakie maja być podjęte na sesji nadzwyczajnej.

To wnioskodawca określa porządek obrad, a zatem według tego porządku winna przebiegać sesja nadzwyczajna. Zmiana porządku obrad zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wymaga zgody wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że sesja nadzwyczajna jest zwoływana w szczególnym trybie i dla podjęcia przez Radę decyzji w konkretnej sprawie.

Przyczyną zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie była konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Zmiany w budżecie związane są ze złożonym przez Gminę Lipie wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Lipiu. Złożony wniosek obejmował środki Gminy, które okazały się za małe. Dofinansowanie ze strony Ministerstwa jest możliwe w wysokości zaangażowanej przez Gminę, a zatem jeżeli udział Gminy jest niewielki to środki otrzymane z Ministerstwa są niewielkie. Dla uzyskania wyższego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej konieczne jest zaplanowanie większej kwoty w budżecie gminy. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w czasie wizyty Pani Wójt Gminy Lipie w Ministerstwie dla uzyskania większych środków do 27 maja 2011 roku można dostarczyć uchwałę zwiększającą poziom środków budżetowych gminy na remont szkoły w Lipiu. Bez uchwały przyjętej podczas sesji nadzwyczajnej Gmina Lipie nie miałaby szans na uzyskanie zwiększonego dofinansowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok glosowali wszyscy Radni obecni na X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok