w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Szanowni Mieszkańcy

  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017r, poz.1289 z późn.zm.), Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ww. ewidencji, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która zostanie Państwu dostarczona w najbliższym czasie  i dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy osobiście, listownie lub do sołtysów w terminie do 16 maja 2018 r. Druki ankiety można również pobrać w Urzędzie Gminy Lipie lub ze stron internetowych Urzędu Gminy Lipie www.lipie.pl oraz http://www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo lokalne/ Ochrona środowiska.

Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Lipie oraz pod nr tel. 34 318 80 32-35 wew. 42.

Załącznik

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

Od dnia 1 stycznia 2018r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Lipie lub przekazanie sołtysowi wypełnionego oświadczenia w terminie do 16.05.2018r. Wzór oświadczenia i szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączniki:

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krystyna Sołtysiak   

brak wody 4

 
PDF Drukuj Email

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikat z dnia 23.04.2018r.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XLV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  27 kwietnia 2018 roku /piątek/ o godz.930 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o podjęciu przez Radę Gminy Lipie uchwały nr XLII/313/2018 z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie

więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 389