w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
Drukuj Email

Park w Parzymiechach

park1Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch wystąpiła do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o udostępnienie części parku Potockich w Parzymiechach na potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie ponad 12 hektarowy park w całości pozostaje we władaniu „Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach”. Z odpowiedzi, której udzieliła Pani Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego wynika, że Marszałek przychylił się do prośby Pani Wójt i wyraził gotowość do zawarcia umowy z Gminą Lipie w zakresie użyczenia części parku.

Pozytywna decyzja Marszałka uwarunkowana jest wzniesieniem ogrodzenia i bramy, które oddzielą część parku dostępną dla mieszkańców od Ośrodka Terapii Uzależnień. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina uzyska stosowną zgodę konserwatora zabytków na wzniesienie ogrodzenia i bram. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną oględziny parku przez konserwatora zabytków i zainteresowane strony z określeniem ewentualnej możliwości wykonania ogrodzenia i bram.

 

Wójt Gminy Lipie zaprasza Mieszkańców Parzymiech na zebranie, które odbędzie się

20 lipca o godz. 13 00 w OSP Parzymiechy.

Na zebraniu poruszane będą kwestie dotyczące m.in. parku w Parzymiechach i mieszkań
w hotelu pracowniczym. Uczestnictwo w zebraniu zadeklarowali Marszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak.

 
PDF Drukuj Email

Rusza VII edycja konkursu Częstochowskiej Organizacji Turystycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących zaprezentować swoje produkty, atrakcje, pamiątki oraz potrawy regionalne oparte na własnych recepturach do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Częstochowską Organizację Turystyczną.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Informujemy, że ARiMR w najbliższym czasie planuje nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujące następujące działania:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocji zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych;
  • „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” – działanie ma na celu poprawę wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc przyznaje się wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. złotych na jednego beneficjenta;
  • „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – pomoc w ramach tego działania wynosi 80% nie więcej niż 1.500 euro poniesionych kosztów kwalifikowanych, na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące w/ w działań , można znaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 
PDF Drukuj Email

KLIKAJMY W PLAC ZABAW

NiveaGmina Lipie przystapiła do konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” organizowanego przez firme NIVEA Polska. Udział w tym konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy.

Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.

Gmina Lipie przystąpiła do konkursu zgłaszając lokalizację placu zabaw na terenie parku w Lindowie.

W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w 4 etapach w terminie od 6 czerwca do 31 października na www.NIVEA.pl.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję. Oddanie codziennie głosu zwiększa szansę na wybudowanie placu zabaw na terenie gminy Lipie.

 
PDF Drukuj Email

Ulica szkolna w Kleśniskach oddana do użytku.

W dniu 6 lipca 2011r. dokonano odbioru i oficjalnego oddania do użytku drogi gminnej- ulicy Szkolnej w Kleśniskach. Na długości 477 m powstała utwardzona, szeroka droga z nakładką asfaltową i odwodnieniem, która ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji oraz do pól. Prace obejmowały korytowanie, czyszczenie, wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 298 605,80 zł, z czego ze środków gminnych kredytowych 76 713,80 zł. Pozostała część kwoty tj. 221 892,00 zł, zostanie sfinansowana ze środków MSWiA z promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 
PDF Drukuj Email

Informacja w sprawie wyniku konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie 

W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie

Nr 0050.57.2011 z dnia 5 lipca 2011 konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lindowie kandydatem na Dyrektora została Pani Anita Zyna.

Informacja w sprawie wyniku konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie

Nr 0050.58.2011 z dnia 5 lipca 2011 konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach kandydatem na Dyrektora został Pan Andrzej Kiepura.

 
<< pierwsza < poprzednia 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 następna > ostatnia >>

Strona 666 z 672