w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Gmina Lipie ma herb

145

W niedzielę, 11 marca br., odbyły się uroczystości związane z nadaniem Gminie Lipie znaku herbowego. O godzinie 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu rozpoczęła się uroczysta sesja, podczas której Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. Następnie podczas mszy świętej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej symbole gminne zostały poświęcone.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
zaproszenie_herb
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
d_kobiet
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Kubicki   

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej

Na ogłoszony w dniu 10 lutego 2012 r. konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyła Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Lipiu z siedzibą w: 42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 22. Komisja Konkursowa, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty (ilość przyznanych punktów: 287), zgodnie z regulaminem i zakładanymi w ofercie celami realizacji konkursu, przyznała RG KGW 3.000,00 zł dotacji.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Sobera   

INFORMACJA

W związku z licznymi podtopieniami posesji w okresie opadów deszczu lub roztopów śniegu spowodowanymi niedrożnymi rowami i przepustami, Urząd Gminy Lipie informuje, że zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Kubicki   

Będzie druga część drogi Giętkowizna-Grabarze

Gmina Lipie otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Giętkowizna-Grabarze od km 1+620 do 2+720”. Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W związku z powyższym gmina przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Dofinansowanie to pozwoli na wybudowanie drugiej części drogi łączącej Giętkowiznę z Grabarzami. Pierwsza część tej drogi o długości 1 620 m została wyremontowana w 2011 r. za kwotę 383 177, 90 zł, w tym 189 500,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po ukończeniu inwestycji z drogi tej będą mogły korzystać m.in. autobusy szkolne, dzięki czemu droga dzieci do szkoły skróci się o ok. 10 km.

 
<< pierwsza < poprzednia 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 następna > ostatnia >>

Strona 419 z 453